Druhy vět: věty tázací, oznamovací, rozkazovací
a přací

Klikni na otazník u odpovědi o které si myslíš, že je správná.